In het hart van de Engelse gezondheidszorg worden dappere stappen gezet om te navigeren door de woelige wateren van een diverse en multiculturele samenleving van meer dan 66 miljoen mensen, waar de levensverwachting gestaag toeneemt tot wel 81,6 jaar. Met de vergrijzing van de bevolking en het stijgende voorkomen van chronische aandoeningen, ervaart de gezondheidszorg een immense druk en worden er aanzienlijke kosten met zich meegebracht.

Bevolking

De Engelse bevolking is divers en multicultureel, met meer dan 66 miljoen inwoners. De levensverwachting in Engeland is vandaag 81,6 jaar, vergelijkbaar met die van Nederland (81,7 jaar). De voorbije 30 jaar steeg de totale levensverwachting met meer dan 5 jaar. Deze vergrijzing van de bevolking is een belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorg door een toenemende vraag aan gezondheidszorg en toenemende kosten.

Deze oudere bevolking kampt met chronische aandoeningen zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. Het voorkomen van ischemische hartziekten, behorend tot hart- en vaatziekten, is verminderd met de tijd door toegenomen preventie, maar blijft de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen. Voor vrouwen geldt dat Alzheimer en dementie de belangrijkste doodsoorzaak is sinds 2011, met 16,5% mortaliteit in 2018. Daarnaast is kanker ook een belangrijke doodsoorzaak, met ongeveer 10% van totale mortaliteit, waarbij vooral borstkanker en longkanker in het oog springen. Meer dan 26 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk leeft met een chronische aandoening, waarvan 10 miljoen met 2 of meer.

In Engeland heerst grote ongelijkheid op het gebied van sociaal-economische factoren, wat ook druk uitoefent op de gezondheidszorg. Ongeveer 40% van alle sterfgevallen is te voorkomen bij mannen van de meest achtergestelde gebieden in het Verenigd Koninkrijk, vergeleken met 17,8% in de minst achtergestelde regio’s. Dit is onder andere te wijten aan een verhoogd middelengebruik, zoals alchoholinname en roken. Roken blijft het grootste gedragsrisico voor de gezondheid, met ongeveer 70.000 sterfgevallen per jaar in Engeland, in vergelijking met 19.000 in Nederland (RIVM). Hoewel het alcoholgebruik de afgelopen tien jaar is afgenomen, is alcoholverbruik verantwoordelijk voor een groot aantal sterfgevallen per jaar. Ongeveer 20.000 mensen sterven elk jaar door alcoholgebruik in Engeland.

De gezondheidsmarkt

De gezondheidsmarkt speelt een cruciale rol in de economie van het Verenigd Koninkrijk. Het is een belangrijke sector die aanzienlijke bijdragen levert aan het nationale bruto binnenlands product (bbp) en werkgelegenheid. Hier zijn enkele belangrijke statistieken:

  1.  De gezondheidsmarkt draagt aanzienlijk bij aan het bbp van het Verenigd Koninkrijk. Volgens gegevens van de Office for National Statistics bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de gezondheidszorgsector in 2019 ongeveer 8,8% van het totale bbp van het land.
  2. Werkgelegenheid: De gezondheidsmarkt biedt werkgelegenheid aan een groot aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens gegevens van NHS Digital waren er in 2020 ongeveer 1,67 miljoen mensen werkzaam in de NHS, waaronder medisch personeel, verpleegkundigen, paramedici, administratief personeel en ondersteunend personeel.
  3. Groeiende vraag: De vraag naar gezondheidszorg blijft stijgen als gevolg van factoren zoals vergrijzing van de bevolking, technologische vooruitgang en veranderingen in de prevalentie van ziekten. Deze groeiende vraag draagt bij aan de toenemende economische waarde en werkgelegenheid in de gezondheidsmarkt.
  4. De gezondheidsmarkt stimuleert ook innovatie en onderzoek. Het Verenigd Koninkrijk heeft een sterke reputatie op het gebied van medisch onderzoek en ontwikkeling, met gerenommeerde onderzoeksinstellingen en universiteiten die baanbrekend werk verrichten op verschillende medische gebieden.

De Engelse gezondheidszorg wordt gefinancierd door de National Health Service (NHS), een openbare gezondheidszorgorganisatie die gratis zorg biedt aan alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk. De NHS wordt gefinancierd via belastingen en biedt een breed scala aan diensten, variërend van huisartsenzorg tot gespecialiseerde ziekenhuisbehandelingen. Ter vergelijking, in Nederland wordt de gezondheidszorg gefinancierd door de ziekteverzekeringen, die belastingen heffen op lonen. Naast de NHS zijn er ook particuliere zorgverleners en zorgverzekeraars die aanvullende zorgdiensten aanbieden. Diensten die buiten de NHS vallen zijn bijvoorbeeld tandheelkunde. Hiervoor kunnen patiënten een aanvullende privéverzekering afsluiten. Zo’n 10% had in 2019 een aanvullende privéverzekering voor diensten die buiten de NHS vallen of om de wachtlijsten voorbij te steken.

Trends

De impact van de COVID-19 pandemie is merkbaar in alle aspecten van het leven. Er zijn speciale zorgen over de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jongeren in Engeland. Het aantal jongeren in Engeland dat symptomen van depressie of angststoornissen ervaart, is tijdens de pandemie aanzienlijk gestegen, vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Bovendien is het belangrijk op te merken dat suïcide de belangrijkste doodsoorzaak is voor mensen in de leeftijdsgroep van 20 tot 34 jaar in Engeland.

Een opvallende trend in de Engelse gezondheidszorg is het toenemende experimenteren met telegeneeskunde. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van “virtual wards” (virtuele afdelingen), waarbij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis op afstand worden gemonitord en ondersteund. Deze virtuele wards hebben positieve resultaten laten zien, zoals een vermindering van heropnames en een verbeterde patiëntenervaring. Telegeneeskunde speelt ook een rol bij het bieden van zorg op afstand aan patiënten in afgelegen gebieden, waardoor de toegankelijkheid van zorg wordt vergroot. Ook teleconsultaties met zorgverleners en het gebruik van gezondheidsapps zien een verhoogd gebruik. Gezondheidsapps en mobiele toepassingen stellen patiënten in staat om hun gezondheid zelf te monitoren, symptomen bij te houden en gezondheidsgegevens op te slaan en te delen met hun zorgverleners. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen deze gegevens worden geanalyseerd en kunnen gedragsadviezen worden gegeven.

Deze praktische hulpmiddelen spelen ook een belangrijke rol in de groeiende trend van preventieve gezondheid en gezondheidsbevordering. Stappentellers, bewegingsapps en fitnesstrackers worden steeds vaker gebruikt in huishoudens en worden ook toegejuicht door zorgverleners. Bedrijven bieden steeds meer programma’s aan om de voeding, lichaamsbeweging en geestelijke gezondheid te verbeteren. Tijdens de pandemie is de preventieve geneeskunde enigszins achteruitgegaan, met een negatieve invloed op lichamelijke activiteit en eetgewoonten.

De obesitaspandemie in Engeland is een groeiend probleem dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Cijfers tonen aan dat obesitas een wijdverspreid probleem is in Engeland. Volgens gegevens van Public Health England heeft 63% van de volwassenen in Engeland overgewicht en van deze groep heeft meer dan de helft obesitas. In Engeland heeft 1 op 3 kinderen overgewicht wanneer ze naar de middelbare school gaan. De obesitaspandemie wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder veranderingen in eetgewoonten, sedentaire levensstijl, gebrek aan lichaamsbeweging en de beschikbaarheid van energierijke voedingsmiddelen. Sociale en economische factoren, zoals beperkt inkomen en laag opleidingsniveau, kunnen ook bijdragen aan de toename van obesitas. De overheid en gezondheidsinstanties proberen dit aan te pakken met bewustmakingscampagnes over gezonde voeding en lichaamsbeweging, en het verminderen van suikerinname. Verder werd ook een suikertaks ingevoerd in 2018, die van toepassing is op niet-alcoholische dranken met toegevoegde suiker of zoetstoffen.

De gezondheidszorg in Engeland maakt een groei door in gepersonaliseerde zorg, waarbij de individuele behoeften van patiënten centraal staan. Meer dan 26 miljoen mensen in Engeland hebben chronische aandoeningen, waardoor het begrijpen van hun unieke behoeften en het bieden van op maat gemaakte zorg essentieel is. De gepersonaliseerde benadering van zorg omvat verschillende aspecten. Ten eerste wordt er gekeken naar de medische geschiedenis, levensstijl en persoonlijke doelen van de patiënt. Dit stelt zorgverleners in staat om een holistisch beeld te krijgen en de behandeling af te stemmen op de specifieke situatie van de patiënt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van technologie en digitale innovaties om de personalisatie van zorg verder te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van gezondheidsapps en wearables, waarmee patiënten hun eigen gezondheid kunnen monitoren en gegevens kunnen delen met zorgverleners. Op basis van deze informatie kunnen zorgverleners beter inzicht krijgen in de individuele behoeften van de patiënt en gerichte interventies en behandelingen aanbieden.

Wettelijk kader en regelgeving van het Engelse gezondheidszorgsysteem

De belangrijkste wet die de NHS reguleert, is de National Health Service Act 1946. Deze wet waarborgt dat de NHS universele en gratis gezondheidszorg aanbiedt aan alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er wetten die de kwaliteit en veiligheid van de zorg waarborgen, zoals de Health and Social Care Act 2008. De Health and Social Care Act 2008 heeft als doel de bescherming en bevordering van de gezondheid en het welzijn van individuen. Deze wet voorziet in de oprichting van een onafhankelijke instantie genaamd de Care Quality Commission (CQC). De CQC is verantwoordelijk voor het reguleren, inspecteren en controleren van alle zorginstellingen in Engeland, waaronder ziekenhuizen, huisartspraktijken, tandartspraktijken, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

Een belangrijk aspect van het wettelijk kader in de Engelse gezondheidszorg is het National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE is verantwoordelijk voor het beoordelen van de kosteneffectiviteit van gezondheidstechnologieën en -behandelingen. NICE hanteert een drempelwaarde om de kosteneffectiviteit te meten, waarbij behandelingen als kosteneffectief worden beschouwd als ze binnen een bepaald budget vallen. Die drempelwaarde is 20.000-30.000 Britse pond, maar kan variëren voor geneesmiddelen bedoeld voor ‘end-of-life’ toepassing of voor zeldzame ziektes. Voor de beoordeling van kosteneffectiviteit van gezondheidstechnologieën en behandelingen in Nederland is het Zorginstituut Nederland (ZIN) verantwoordelijk, die ook kosteneffectiviteit van nieuwe behandelingen evalueert en de overheid adviseert. Zij bepalen geen vaste drempelwaarde, maar hanteren een systematische benadering op basis van vergelijkende effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Internationalisering en het belang van specialistische vertalingen

Het Verenigd Koninkrijk trekt veel internationale medische professionals aan, wat bijdraagt aan de diversiteit en expertise in de sector. Bovendien komen patiënten van over de hele wereld naar het Verenigd Koninkrijk voor gespecialiseerde behandelingen en medische zorg. Deze internationalisering heeft geleid tot samenwerking tussen verschillende landen op het gebied van gezondheidszorgonderzoek, uitwisseling van beste praktijken en gezamenlijke projecten. Dit alles vraagt om gespecialiseerde vertalingen.

Vertalingen worden gebruikt bij het op de markt brengen van farmaceutische middelen, bij het indienen van registratiedocumenten voor autoriteiten, op patiëntenportalen, educatieve websites en informatiefolders enzovoort. Het is van groot belang dat vertalingen nauwkeurig zijn afgestemd op de specifieke doelgroep (experts, leken, autoriteiten, enz.) en voldoen aan de specifieke eisen van de tekstsoort. Dit vereist gespecialiseerde vertalers met uitgebreide ervaring, expertise en taalgevoel.

De belangrijkste taal voor de Engelse gezondheidszorgmarkt is Engels. Daarnaast zijn de meest gesproken talen in Engeland: Pools (1.1%, 612,000), Roemeens (0.8%, 472,000), Panjabi (0.5%, 291,000), en Urdu (0.5%, 270,000).

Conclusie

De Engelse gezondheidsmarkt speelt een cruciale rol in de economie, met aanzienlijke bijdragen aan het bbp en werkgelegenheid. De groeiende vraag naar gezondheidszorg en het toenemende experimenteren met telegeneeskunde en gepersonaliseerde zorg laten zien dat de sector evolueert om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. Er zijn echter uitdagingen, zoals de obesitaspandemie en de impact van de COVID-19-pandemie op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jongeren. Het is van essentieel belang dat de gezondheidszorg in Engeland blijft evolueren om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de bevolking. Door uitdagingen aan te pakken, kan de sector een veerkrachtig en inclusief zorgsysteem opbouwen dat voorziet in de behoeften van alle burgers.

Specialistische vertalingen door gekwalificeerde professionele vertalers zijn van cruciaal belang hierin. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid van patiënten en gebruikers, omdat vertaalfouten kunnen leiden tot potentiële risico’s en aansprakelijkheidskwesties. Tegelijkertijd zorgen ze voor hoogwaardige en foutloze communicatie die perfect is afgestemd op de specifieke doelgroepen en markten.

Bronnen