fbpx

Interfejs COTI

Rozwiązania do wszystkich rodzajów zastosowań

Interfejs COTI został stworzony z myślą o ułatwieniu wymiany danych w procesie umiędzynarodowienia. W tym celu zdefiniowano specjalne pakiety danych, które oprócz samych treści zawierają również całą gamę informacji dotyczących projektu w ustandaryzowanej formie. COTI jest interfejsem niezależnym od producenta i jest obsługiwany przez wiele systemów redakcyjnych, systemów typu PIM, CMS, jak również większość systemów pamięci tłumaczeń (TMS).

Łącznie dostępne są 3 poziomy interfejsu COTI. Dany poziom (Level) nie jest wykładnikiem jakości, a raczej wskazuje, w jakim stopniu przesyłanie danych jest zautomatyzowane lub zintegrowane w systemie.

Na poziomie 1 zdefiniowany jest tylko pakiet danych, a sama wymiana danych odbywa się ręcznie. Poziom 2 ułatwia i automatyzuje transfer pakietów COTI.
Na poziomie 3 dochodzi do bezpośredniej wymiany treści pomiędzy systemami, nie jest już konieczne tworzenie pojedynczych pakietów danych.

Eurotext oferuje rozwiązania do wszystkich trzech poziomów interfejsu COTI.  Gwarantuje to stale optymalne i szybkie transfery danych, odpowiednie do Państwa środowiska systemowego!

 

Cykl pracy COTI

COTI poziom 1

Na poziomie 1 zdefiniowane są pakiety COTI, które są przekazywane ręcznie. W naszym portalu zarządzania tłumaczeniami oferujemy Państwu bogate możliwości tworzenia projektów tłumaczeniowych, zlecania tłumaczeń oraz przesyłania pakietów danych.

COTI poziom 2

Na poziomie 2 pakiety danych są zorganizowane i przesyłane przy zastosowaniu specjalnych folderów do wymiany danych. Eurotext easyCONNECTOR monitoruje te „gorące foldery” i przetwarza pakiety COTI automatycznie, jak tylko klient umieści je w tych folderach.

COTI poziom 3

Na poziomie 3 dochodzi do bezpośredniej wymiany danych pomiędzy systemami. Przy użyciu Translation API od Eurotext mogą Państwo połączyć swoje oprogramowanie bezpośrednio z naszym portalem zarządzania tłumaczeniami, aby treści były przesyłanie jak najkrótszą drogą.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat ofert i cen?

Objaśnimy, jak przebiega w firmie Eurotext proces tworzenia oferty i jak obliczamy nasze ceny.
Dowiedzą się Państwo, jak technologia pamięci tłumaczeń (Translation Memory) pomaga przy tym zmniejszyć ilość tekstu i ceny, a także jak Państwo na tym zyskają.

Więcej informacji